Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de webshop van JFK Projectinrichting. Door onze webshop te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.

Voorbehoud

JFK projectinrichting is niet aansprakelijk voor kleine productaanpassingen. Afbeeldingen/kleuren etc. op onze website zijn impessies van het aangebodene.
Voor fouten in onze website is JFK projectinrichting niet aansprakelijk en kunnen aanleiding zijn om de gedane bestelling te annuleren. Bestellingen kunnen ook worden geannuleerd indien de bestelde artikelen niet (meer) leverbaar zijn of  niet meer door ons worden geleverd.
 

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen, type- en programmeerfouten worden voorbehouden. Wij betrachten de hoogste zorgvuldigheid om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. JFK Projectinrichting aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar JFK Projectinrichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij JFK Projectinrichting of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan JFK Projectinrichting. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door JFK Projectinrichting .

Zie ook onze algemene leveringsvoorwaarden.